MATRIKULAZIOA 2019

 MATRIKULA IBAIZABAL IKASTOLAN 2019-2020 ikasturtean .

IZEN EMATEA: ekainaren 21etik uztailaren 5ra

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA:

 • Ikaslearen Nortasun Agiriaren fotokopia
 • Bankuko kontuaren titularraren NANaren fotokopia bat
 • Ikaslearen Gizarte Segurantzako txartelaren fotokopia bat. (Gizarte Segurantzak emandako afiliazio zenbakiaren fotokopia).
 • Beherago zehazten den kontu zenbakian diru sarrera egin izanaren kopia.
 • Karnet neurriko argazki bat (izen-abizenak atzean jarrita).
 • Matrikula orria beteta.
 • “Aurre-matrikula. Datu osagarriak” galdetegia beteta. Galdetegi hau web orrialdean eskuragarri egongo da. (Behin bakarrik bete inprimaki hau. Aurre matrikulazio garaian bete baduzu, berriz ez bete.)

LEKUA: idazkaritza

ORDUTEGIA:

 • Astelehenetik ostegunera: 8:00-13:00 / 15:00-17:30
 • Ostirala: 8:00-12:00

KUOTAK:

  Inskripzio kuota 1. maila 33 euro Inskripzio kuota 2. maila 40 euro Bazkidetza kuota (12 kuota) 70 euro
  Hileroko kuota (9 kuota) 87,36 euro Jantokia (9 kuota) 71,06 euro Garraioa (9 kuota) 57,87 euro
  Material kuota (3 kuota) 109 euro        

  OHARRA:

  • Aurretik seme alaba izan duten familiek bazkidetza kuota ordaindu beharrik.
  • Inskripzio kuota eta bazkidetza kuota, Laboral Kutxa ES26 3035 0014 60 0140036666 zenbakian ingresatu behar dira.Inskripzio kuotan, aseguru eskolarra, zertifikatuak eta abar sartzen dira.

  DOKUMENTAZIOA:

  MATRIKULA INPRIMAKIA 1.maila MATRIKULA INPRIMAKIA 2.maila MATRIKULA: DATU OSAGARRIAK (1.mailara datozenak) EMATRIKULA: DATU OSAGARRIAK (2.mailara datozen ikasle berriak)

   

   

  INFORMACIÓN EN CASTELLANO

   MATRICULACIÓN EN LA IKASTOLA IBAIZABAL: CURSO  2019-2020 .

  INSCRIPCIÓN: del 21 de junio al 5 de julio

  DOCUMENTACION A PRESENTAR

  • Fotocopia del DNI del alumno/a
  • Fotocopia del DNI del titular de la cuenta bancaria.
  • Fotocopia del nº de la seguridad social correspondiente al alumno; (asignación de nº de seguridad social o nº de afiliación exclusivo del alumno/a).
  • Resguardo del ingreso del importe de la matrícula en la entidad bancaria que se detalla.
  • Una fotografía tamaño carnet, con el nombre y apellidos al dorso.
  • Impreso de matrícula debidamente cumplimentado.
  • “Matrikula. Datu osagarriak” cuestionario rellenado. Este cuestionario lo encontraras en la página web.

  LUGAR: Secretaría

  HORARIO:

  • De lunes a jueves: 8:00-13:00 / 15:00-17:30
  • Viernes: 8:00-12:00

  CUOTAS:

  Cuota inscripción 1er curso 33 euros Cuota inscripción 2o curso 40 euros Cuota socios (12 cuotas) 70 euros
  Cuota mensual (9 cuotas) 87,36 euros Comedor (9 cuotas) 71,06 euros Transporte (9 cuotas) 59,03 euros
  Cuota de material(3 cuotas) 109 euros        

  NOTA:

  • La Cuota de socio/a cooperativista solamente la ingresarán aquellos/as alumnos/as que no sean socios de la cooperativa.
  • La cuota de inscripción y la cuota de socio cooperativista, se abonarán en la siguiente cuenta de la Caja Laboral: 3035 0014 60 0140036666.En la cuota de inscripción queda incluido, entre otros, el seguro escolar.

  DOCUMENTACIÓN:

  MATRIKULA INPRIMAKIA 1.maila MATRIKULA INPRIMAKIA 2.maila MATRIKULA: DATU OSAGARRIAK (1.mailara datozenak) EMATRIKULA: DATU OSAGARRIAK (2.mailara datozen ikasle berriak)