AURREMATRIKULAZIOA 2019-2020

 AURREMATRIKULA IBAIZABAL IKASTOLAN 2019-2020 ikasturtean .

IZEN EMATEA:  maiatzaren 2tik 14ra.   

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA:

 • Ikaslearen Nortasun Agiriaren fotokopia
 • Aita eta amaren Nortasun Agiriaren fotokopia edo tutore legalaren fotokopia
 • Famili liburuaren guraso eta ikaslearen orrien fotokopiak
 • Familia ugarien kasuan, egoera hau ziurtatzen duen agiria.
 • Matrikula orria beteta.
 • “Aurre-matrikula. Datu osagarriak” galdetegia beteta. Galdetegi hau web orrialdean eskuragarri egongo da.

LEKUA: idazkaritza

ORDUTEGIA:

 • Astelehenetik ostegunera: 8:00-13:00 / 15:00-17:30
 • Ostiralak: 8:00 - 12:00

DOKUMENTAZIOA:

AURREMATRIKULA INPRIMAKIA 1.maila AURREMATRIKULA INPRIMAKIA 2.maila AURREMATRIKULA: DATU OSAGARRIAK (1.mailara datozenak) AURREMATRIKULA: DATU OSAGARRIAK (2.mailara datozen ikasle berriak)

 

INFORMACIÓN EN CASTELLANO

 PREMATRICULACIÓN EN LA IKASTOLA IBAIZABAL: CURSO  2019-2020 .

INSCRIPCIÓN:  del 2 al 14 de mayo

DOCUMENTACION A PRESENTAR

 • Fotocopia del DNI del alumno/a.
 • Fotocopia del DNI de la madre y el padre o la/el tutor legal.
 • Fotocopia de las hojas del libro de familia de los padres y el/la alumna.
 • En caso de ser familia numerosa, certificado que lo acredite.
 • Impreso de la pre matrícula debidamente cumplimentado.
 • “Aurre-matrikula. Datu osagarriak” cuestionario rellenado. Este cuestionario está disponible al final de esta hoja.

LUGAR: Secretaría

HORARIO:

 • De lunes a jueves: 8:00-13:00 / 15:00-17:30
 • Viernes: 8:00-12:00

DOKUMENTACIÓN:

AURREMATRIKULA INPRIMAKIA 1.maila AURREMATRIKULA INPRIMAKIA 2.maila AURREMATRIKULA: DATU OSAGARRIAK (1.mailara datozenak) AURREMATRIKULA: DATU OSAGARRIAK (2.mailara datozen ikasle berriak)