Matrikulazioa

AURKEZPENA MATRIKULAZIOA

PRESENTACION MATRICULACION

                                                                        

 

 

 

MATRIKULA IBAIZABAL IKASTOLAN 2018-2019 ikasturtean

 

IZEN EMATEA: ekainaren 20tik uztailaren 6ra

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA:

 • Ikaslearen Nortasun Agiriaren fotokopia (aurretik entregatu ez dutenek soilik).
 • Bankuko kontuaren titularraren NANaren fotokopia bat
 • Ikaslearen Gizarte Segurantzako afiliazio zenbakiaren fotokopia.
 • Beherago zehazten den kontu zenbakian diru sarrera egin izanaren kopia.
 • Karnet neurriko argazki bat (izen-abizenak atzean jarrita).
 • Matrikula orria beteta.
 • “Aurre-matrikula. Datu osagarriak” galdetegia beteta. Galdetegi hau orrialde honen behekaldean daukazu (Aurrematrikulazio prozesuan bete ez zutenentzat).

LEKUA: idazkaritza

ORDUTEGIA:

 • Astelehenetik ostiralera: 8:00-13:00 / 15:00-17:30

KUOTAK

 

Kopurua €tan

Inskripzio kuota 1. maila

33

Inskripzio kuota 2. maila

40

Bazkidetza kuota

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRA:

 • Aurretik seme alaba izan duten familiek bazkidetza kuota ordaindu beharrik.
 • Inskripzio kuota eta bazkidetza kuota, Laboral Kutxa ES26 3035 0014 60 0140036666 zenbakian ingresatu behar dira.Inskripzio kuotan, eskola asegurua, zertifikatuak eta abar sartzen dira.

 

MATRICULACION EN IKASTOLA IBAIZABAL

Curso 2018-2019

INSCRIPCIÓN: del 20 de junio al 6 de julio

DOCUMENTACION A PRESENTAR

 • Fotocopia del DNI del alumno/a (sólo los que no lo hayan entregado con anterioridad).
 • Fotocopia del DNI del titular de la cuenta bancaria.
 • Fotocopia del nº de la seguridad social correspondiente al alumno.
 • Resguardo del ingreso del importe de la matrícula y cooperativa en la entidad bancaria que se detalla abajo.
 • Una fotografía tamaño carnet, con el nombre y apellidos al dorso.
 • Impreso de matrícula debidamente cumplimentado.
 • “Matrikula. Datu osagarriak” cuestionario rellenado. Este cuestionario lo puedes encontrar al final de esta página (cumplimentarla en caso de no haberlo hecho en el período de prematrícula).

LUGAR: Secretaría

HORARIO:

 • De lunes a viernes: 8:00-13:00 / 15:00-17:30

KUOTAK (CUOTAS)

 

Kopurua €tan /Importe en €

Inskripzio kuota 1. maila (Cuota de inscripción 1 curso)

33

Inskripzio kuota 2. maila (Cuota de inscripción 2 curso)

40

Bazkidetza kuota (Cuota socio cooperativista)

70

NOTA:

 • La Cuota de socio/a cooperativista solamente la ingresarán aquellos/as alumnos/as que no sean socios de la cooperativa
 • La cuota de inscripción y la cuota de socio cooperativista, se abonarán en la siguiente cuenta de la Caja Laboral: 3035  0014  60  0140036666.En la cuota de inscripción queda incluido, entre otros, el seguro escolar.

 

MATRIKULA INPRIMAKIA 1.maila

MATRIKULA INPRIMAKIA 2.maila

AURREMATRIKULA: DATU OSAGARRIAK (1.mailara datozenak)

AURREMATRIKULA: DATU OSAGARRIAK (2.mailara datozen ikasle berriak)