Matrikulazioa

AURKEZPENA MATRIKULAZIOA

PRESENTACION MATRICULACION

                                                                        

AURRE-MATRIKULA BATXILERGOAN 2018-2019 ikasturtean

 

IZEN EMATEA: maiatzaren 2tik 14ra

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA:

 • Ikaslearen Nortasun Agiriaren fotokopia
 • Aita eta amaren Nortasun Agiriaren fotokopia edo tutore legalaren fotokopia                                                           
 • Famili liburuaren guraso eta ikaslearen orrien fotokopiak
 • Familia ugarien kasuan, egoera hau ziurtatzen duen agiria.
 • Matrikula orria beteta.
 • “Aurre-matrikula. Datu osagarriak” galdetegia beteta. Galdetegi hau behekaldean dago eskuragarri, matrikula inprimakiekin batera.

LEKUA: idazkaritza

ORDUTEGIA:

 • Astelehenetik ostegunera: 8:00-13:00 / 15:00-17:30
 • Ostirala: 8:00-12:00

 

MATRIKULA IBAIZABAL IKASTOLAN 2018-2019 ikasturtean

 

 

IZEN EMATEA: ekainaren 20tik uztailaren 6ra

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA:

 • Ikaslearen Nortasun Agiriaren fotokopia
 • Bankuko kontuaren titularraren NANaren fotokopia bat
 • Ikaslearen Gizarte Segurantzako txartelaren fotokopia bat. (Gizarte Segurantzak emandako afiliazio zenbakiaren fotokopia).
 • Beherago zehazten den kontu zenbakian diru sarrera egin izanaren kopia.
 • Karnet neurriko argazki bat (izen-abizenak atzean jarrita).
 • Matrikula orria beteta.
 • “Aurre-matrikula. Datu osagarriak” galdetegia beteta. Galdetegi hau orrialde honen behekaldean daukazu. (Behin bakarrik bete inprimaki hau. Aurrematrikulazio garaian bete baduzu, berriz ez bete.)

LEKUA: idazkaritza

ORDUTEGIA:

 • Astelehenetik ostegunera: 8:00-13:00 / 15:00-17:30
 • Ostirala: 8:00-12:00

 

KUOTAK

 

Kopurua €tan

Maiztasuna

Inskripzio kuota 1. maila

33

Behin

Inskripzio kuota 2. maila

40

Behin

Bazkidetza kuota

70

12 kuota

Hileroko kuota

87,36

9 kuota

Jantokia

69,67 (4 egun)

9 kuota

Garraioa

57,87

9 kuota

Material kuota

109

3  kuota

Erreziboak hilaren 15ean pasatzen dira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRA:

 • Aurretik seme alaba izan duten familiek bazkidetza kuota ordaindu beharrik.
 • Inskripzio kuota eta bazkidetza kuota, Laboral Kutxa ES26 3035 0014 60 0140036666 zenbakian ingresatu behar dira.Inskripzio kuotan, aseguru eskolarra, zertifikatuak eta abar sartzen dira.

 

MATRICULACION EN IKASTOLA IBAIZABAL

Curso 2018-2019

 

INSCRIPCIÓN: del 20 de junio al 6 de julio

DOCUMENTACION A PRESENTAR

 • Fotocopia del DNI del alumno/a
 • Fotocopia del DNI del titular de la cuenta bancaria.
 • Fotocopia del nº de la seguridad social correspondiente al alumno; (asignación de nº de seguridad social o nº de afiliación exclusivo del alumno/a) .
 • Resguardo del ingreso del importe de la matrícula en la entidad bancaria que se detalla.
 • Una fotografía tamaño carnet, con el nombre y apellidos al dorso.
 • Impreso de matrícula debidamente cumplimentado.
 • “Matrikula. Datu osagarriak” cuestionario rellenado. Este cuestionario lo puedes encontrar al final de esta página.

LUGAR: Secretaría

HORARIO:

 • De lunes a jueves: 8:00-13:00 / 15:00-17:30
 • Viernes: 8:00-12:00

KUOTAK (CUOTAS)

 

Kopurua €tan /Importe en €

Maiztasuna/Frecuencia

Inskripzio kuota 1. maila (Cuota de inscripción 1 curso)

33

Behin /Una única vez

Inskripzio kuota 2. maila (Cuota de inscripción 2 curso)

40

Behin /Una única vez

Bazkidetza kuota (Cuota socio cooperativista)

70

12 kuota/12 cuotas

Hileroko kuota (Cuota mensual)

87,36

9 kuota/9 cuotas

Jantokia (Comedor)

69,67 (4 egun)

9 kuota/9 cuotas

Garraioa (Transporte)

57,87

9 kuota/9 cuotas

Material kuota (Cuota material)

109

3  kuota/3 cuotas

Erreziboak hilaren 15ean pasatzen dira/Los recibos se pasan el día 15 de cada mes

 

NOTA:

 • La Cuota de socio/a cooperativista solamente la ingresarán aquellos/as alumnos/as que no sean socios de la cooperativa
 • La cuota de inscripción y la cuota de socio cooperativista, se abonarán en la siguiente cuenta de la Caja Laboral: 3035  0014  60  0140036666.En la cuota de inscripción queda incluido, entre otros, el seguro escolar.

 

MATRIKULA INPRIMAKIA 1.maila

MATRIKULA INPRIMAKIA 2.maila

AURREMATRIKULA: DATU OSAGARRIAK (1.mailara datozenak)

AURREMATRIKULA: DATU OSAGARRIAK (2.mailara datozen ikasle berriak)